Privacy, cookies en disclaimer

UW PRIVACY

Flamingo Balance, met eigenaar en eindverantwoordelijke mevr. M.S. Arnou-Feenstra, gevestigd aan Binnendijk 208, 8244 AJ Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mevr. M.S. Arnou-Feenstra is bereikbaar per telefoon: 0320-260120 en per email: aja flamingobalance.nl (op de plaats van de spatie in het emailadres hoort een @ te staan).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Flamingo Balance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • Inschrijving voor een nieuwsbrief van Flamingo Balance cq Cheery Oils
 • Behandeling als cliënt in de praktijk van Flamingo Balance

Persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij FLAMINGO BALANCE daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Nieuwsbrief Flamingo Balance/Cheery Oils

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden door Flamingo Balance/Cheery Oils gebruikt om de nieuwsbrief te kunnen versturen, zolang u ingeschreven bent voor de nieuws van Flamingo Balance Cheery Oils.

Behandeling als cliënt in de praktijk van Flamingo Balance

 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Uw medische gegevens. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, mevr. M.S. Arnou-Feenstra als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de Wkkwz. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR
Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:
• Uw naam, adres en woonplaats
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De behandeldossiers worden in een afgesloten kast, uitsluitend op papier, bewaard.
 • Als uw behandelende therapeut ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier heb.
 • Een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

COOKIES

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Er wordt op de website nooit naar uw gegevens gevraagd. Indien u contact met mij wilt opnemen, kunt u dat via de genoemde telefoonnummers of email-adres doen.

COPYRIGHT
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links, zijn eigendom van FLAMINGO BALANCE. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren, openbaar te maken of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FLAMINGO BALANCE. Deze toestemming is eveneens nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

DISCLAIMER
De vertoonde informatie op deze website is door FLAMINGO BALANCE met zorg samengesteld, echter onjuistheden en onvolledigheden kunnen voorkomen. FLAMINGO BALANCE wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op de website, voor het eventueel niet goed functioneren van de website, voor mogelijke virussen en voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze website zijn gelinked.

Natuurgeneeskunde kan op geen enkele manier de (huis)arts of specialist vervangen en is daarom ondersteunend aan de reguliere gezondheidszorg!