Levend Bloed Analyse

Levend Bloed Analyse is een methode om de kwaliteit van het bloed in levende toestand te bestuderen met behulp van een microscoop. Levend betekent in dit geval: direct nadat een druppeltje bloed is afgenomen uit de vingertop, zonder verdere bewerking.
Levend Bloed Analyse geeft een goed beeld van de biologische dynamiek van een persoon op één bepaald tijdstip en is daarom nuttig bij het opstellen van een behandelplan en de evaluatie daarvan.
Het is absoluut geen diagnosemiddel, maar een analyse van afwijkingen in het bloedbeeld tov van de normaal-waarde (zie onderstaand plaatje!). De waargenomen afwijkingen geven een aanwijzing voor een bepaalde disbalans of pathologie. Ze dienen vervolgens te worden bevestigd door middel van aanvullend onderzoek en vragenlijsten.

8-1-2015-1

Het bloed is een vloeibaar weefsel en heeft bijzondere eigenschappen, waardoor het heel veel taken kan vervullen:

  • Transport van water, zuurstof, CO2, koolhydraten, eiwitten, vetten, mineralen, spoorelementen, vitaminen, hormonen, enzymen en afbraakproducten van de stofwisseling
  • Bijdragen aan de regulatie van de lichaamstemperatuur, de waterhuishouding en aan de regulatie van het zuur-basen evenwicht
  • Behulpzaam zijn bij de bescherming tegen binnendringende micro-organismen en lichaamsvreemde stoffen (witte bloedlichaampjes)
  • Helpen bij de zorg voor het intact houden van de binnenwand van de bloedvaten en voor het herstel bij verwondingen, zodat bloedverlies zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Ik beveel aan om zeker 2x per jaar een Levend Bloed Analyse te laten uitvoeren. Je kunt hiervoor bij mij een afspraak maken via 0320-260120.